Đội ngũ

TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Chủ Nhiệm Nhóm Nghiên Cứu INSYS
Phó Trưởng Khoa Điện Tử - IUH
Trần Nguyễn Minh Thông
Trưởng nhóm nghiên cứu Smart Garden
Vi Thái Hùng
Cố Vẫn Kĩ Thuật
Trần Nguyễn Diễm Linh
Trưởng ban Nghiên cứu Sinh học - Cây trồng
Đinh Thị Kim Loan
Phó ban Nghiên cứu Sinh học - Cây trồng
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Quản Trị Viên
Trần Huyền Diệu
Quản Trị Viên
Võ Thị Thanh Trúc
Quản Trị Viên
Thái Thị Trang
Quản Trị Viên
Nguyễn Thị Chung Trà
Quản Trị Viên
Nguyễn Tấn Đạt
Kĩ Sư Công Nghệ
Huỳnh Cao Hữu Linh
Kĩ Sư Công Nghệ